Vi är proffs på sågning i betong & betonghåltagning

Under året har vi märkt hur många efterfrågar våra tjänster för håltagning

Vi har under många år arbetat med betonghåltagning och angränsande tjänster som slipning och spårning i betong.

Under referenser ser du att vi haft fler projekt inom detta område under året.

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med håltagning och sågning i betong.