Vi hjälper dig med rivningsarbete i Stockholm!

Vi på Miramix utför rivningsarbeten runt hela Stockholm. Vi utför uppdrag åt privatpersoner, fastighetsbolag, bostadsrättföreningar och bygg relaterade företag. Tveka inte på att höra av dig till oss om du behöver hjälp med rivning. Vi kan även erbjuda dig en skräddarsydd lösning efter dina önskemål och behov.

Dessa rivningar erbjuder vi

Vi erbjuder rivning av olika slag. Bland annat med en så kallad ombyggnadsrivning och en totalrivning. Vi utför flera olika typer av rivningar exempelvis rivningar av badrum, kök, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material. Utomhus utför vi rivningar av balkong, altan, garage och hela hus. Vi hjälper er även med rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada. Vi anser inte att det finns några jobb som är för små eller för stora.

Ombyggnadsrivningar och totalrivningar

Ombyggnadsrivningar innebär att vi utför en rivning för att man ska göra en renovering i en byggnad. Det kan exempelvis vara så att man behöver hjälp med att riva väggar inomhus eller så behöver man hjälp med att riva mer gedigna konstruktioner som finns där för att bära upp byggnaden.

Totalrivningar innebär att vi har som syfte att få bort en hel byggnad. Det kan gå till på olika sätt, exempelvis genom en sprängning av byggnaden för att få isär konstruktionen. Ett annat sätt är att vi tar rivningen ett steg i taget. Detta går till genom en så kallad demontering där allt material demonteras för sig.

Miljövänlig rivning

Vi på Miramix tänker alltid på miljön vid rivningsarbeten. Det är viktigt för oss att avfallen tas hand om noggrant som möjligt genom att det återvinns eller återförbrukas. Alla miljöfarliga avfall inventeras även och planeras för sanering innan rivningsstart.

Klicka på länken för att läsa mer om vårt rivningsarbete i Stockholm