Vi utför halkbekämpning runt om i Stockholm

April är nu här och våren börjar äntligen komma. Bakom oss har vi en lång vinter. Under vintertiden hjälper vi till med snöskottning runt om i Stockholm och vi kan även hjälpa dig med halkbekämpning genom sandning.

Genom sandning och halkbekämpning i Stockholm minskas vinterns risker.

Sandning minimerar risken för olyckor

Vi på Miramix utför många typer av tjänster runt om i Stockholm. Vi kan hjälpa dig med allt från olika typer av saneringar och rivningsarbeten till håltagningar i betong. Under vintern tar vi alltså även hand om snöskottningen och snöröjningen. Genom att hålla snön borta så minskar man de risker som kan finnas med fallande snö från tak, halkolyckor och så vidare. Ytterligare ett sätt att minimera vinterns risker är att ta hjälp med halkbekämpning genom sandning.

Om man inte strör sand och grus på ytor som infarter, trottoarer, parkeringar och annat så finns det risk för att olyckan är framme både för dem som är ute och går samt för exempelvis bilister och cyklister. Även om man tar det försiktigt så kan en halkolycka oturligt nog uppstå.

Genom att ta hjälp med halkbekämpning genom sandning ser man till att de ytor där det finns halkrisk blir säkra. Vi har kunskaperna och utrustningen för effektiv halkbekämpning och hjälper dig gärna med sandningen i Stockholm.

Hör av dig för sandning i Stockholm

När man tar hjälp med halkbekämpning genom sandning så kan man alltså känna sig trygg med att riskerna för olyckor minskar, dessutom samtidigt som man själv inte behöver utföra arbetet utan kan ägna sin tid åt annat som man hellre lägger tid på. Efter vintern hjälper vi sedan även till med sandupptagning.

Läs gärna mer om tjänsten halkbekämpning och sandning i Stockholm  och kontakta oss om du har frågor kring vår snöskottning, halkbekämpning eller någon av de andra tjänsterna som vi på Miramix erbjuder runt om i Stockholm.