Vi utför mögel- och fuktsanering i sommar!

Fukt och mögelskador är vanliga bekymmer för en fastighetsägare och kan även innebära en risk för människors hälsa om man inte åtgärdar problemen. Har du problem med fukt eller mögel i din bostad? Vi på Miramix hjälper dig att ta reda på orsaken till mögeluppkomsten samt att mögelsanera området.

Orsaker till mögelproblem

Mögel uppkommer i fuktiga miljöer och uppstår oftast om man har dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Det kan även handla om att bostaden man bor i inte riktigt håller tätt, till exempel att vinden är i dåligt skick eller att regnvatten tränger sig in genom taket. Ofta märker man att huset är drabbat av mögel genom lukt, missfärgningar, flagnad färg eller läckor. Då är det viktigt att få bukt på problemet genom att utföra en mögelsanering.

Inventering och sanering av mögel

Vi på Miramix hjälper dig att lokalisera osaken till fukten för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Våra kompetenta utredare använder avancerade instrument för att mäta fukt och har stora kunskaper om byggkonstruktioner och hur olika material reagerar på fukt. Skadesaneringen av mögel utförs efter att skadans art och omfattning fastställts.

Viktigt att åtgärda mögel

Att vistas en bostadsmiljö som har mögelproblem kan påverka människors hälsa och kan även ge upphov till allergier. Vissa typer av mögel är mer skadliga än andra och symptomen kan variera från person till person. Vanliga besvär av mögel är hosta, snuva, huvudvärk och kliande ögon. Dessa symptom kan även vara tecken på att det finns mögel i din bostad.

Kontakta oss för fukt- och mögelsanering i sommar!

Eftersom att mögel innebär en risk för människors hälsa är detta viktigt att åtgärda med en mögelsanering. Misstänker du att din fastighet är angriper av mögel är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi utför mögel- och fuktutredningar i hela Stockholm.