Vi utför sanering av skadliga ämnen

Det finns en rad olika typer av material och ämnen som kräver försiktighet och rätt kunskaper för att hantera. Detta på grund av de risker som finns med ämnena. Miramix utför säkra saneringar runt om i Stockholmsområdet av exempelvis asbest, mögel och PCB.

Miramix sanerar skadliga ämnen som asbest och PCB.

Läs mer om asbestsanering, PCB-sanering eller mögelsanering i Stockholm

Sanering som kräver särskilda kunskaper

Det finns ämnen som kan innebära risker att hantera och där särskilda kunskaper behövs när man ska utföra en sanering i Stockholm. Ett sådant fall är när man ska sanera asbest. Material av asbest innehåller skadliga asbestfibrer som kan spridas med luften och följa med ner i lungorna. Väl på plats i lungorna kan de i värsta fall leda till lungcancer. Vid en asbestsanering krävs att man har rätt rutiner och rätt utrustning för att undvika de risker som finns.

Även vid sanering av mögel och PCB krävs alltså rätt typ av kunskaper. Mögel kan man få problem med i många utrymmen av ett hem och för att bli kvitt problemen kan en sanering krävas. Vilken typ av mögelsanering som behövs kan skilja sig åt från fall till fall beroende på omfattningen på angreppet.

PCB är i sin tur organiska föreningar som finns i allt från fogmassa till isolering och annat. För att kunna sanera PCB krävs en särskild specialutbildning samt rätt typ av utrustning. Miramix har kompetensen och utrustningen att sanera PCB i Stockholmsområdet.

Sanering av asbest, PCB och mögel i Stockholm

Oavsett vilken typ av ämne som ska saneras krävs alltså kunskaper för att kunna undvika de risker som kan finnas. Vi på Miramix hjälper dig med sanering av skadliga ämnen som bör hanteras professionellt. Hör av dig för att veta mer om tjänsterna inom sanering samt för att boka din hjälp med sanering i Stockholm.