2021-06-15

Rivning och håltagning i Karlbergs slott

Miramix utför sågning och rivning av bjälklaget i Karlbergs slott

Projektarkiv