Snöskottning, Ibsengatan

  • snöskottning
Under vintern har Miramix skött snöröjningen åt BRF på Ibsengatan 62.

När vi anlitas för snöröjning ser vi till att hålla trottoar, gångvägar och parkeringar fria från is och snö genom snöskottning och halkbekämpning.

Finns behov av takskottning och borttagning av istappar utför vi även det på ett tryggt och säkert sätt då alla våra takskottare är licensierade enligt "Skotta säkert"

Läs mer om våra tjänster inom snöröjning och takskottning.