Om Miramix

Miramix är ett företag som jobbar med rivning, sanering, håltagning och fastighetsservice. Företaget startades 2009 och idag har vi vuxit till en personalstyrka på 20 personer. Tillsammans har vi många års erfarenhet av branschen. Den gedigna kunskap vi samlat på oss garanterar hög kvalité på vårt arbete och vår service.

Det sägs att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk, därför värdesätter vi duktiga medarbetare och vår filosofi är att egen personal höjer kvaliteten. Miramix arbetar endast med egen anställd arbetskraft som är utbildad efter våra önskemål och krav. Vår personalstyrka består av en kompetent mix av personer med bred blandning av olika bakgrunder, erfarenheter och utbildning. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och vill ge våra uppdragsgivare högsta kvalité på våra tjänster.

Under våra uppdrag använder vi oss av rekommenderade maskiner, utrustning, skydd och tillvägagångssätt. Vi arbetar med miljön i fokus och har höga krav på att miljöfarliga material hanteras på rätt sätt. För att våra kunder ska känna sig trygga i att anlita oss, inte bara innan och under arbetet utan även efteråt, lämnar vi alltid utförliga garantier på våra utförda arbeten.