Betongsågning i Nacka

  • Sågning i betongräcke
  • Betongsågning balkongräcke
  • Betongsågning
  • Betongräcke
  • betongsågning
Miramix utför sågning av betongräcke på Vargvägen i Nacka.

Miramix har ett mycket stort utbud av tjänster som de kan erbjuda sina kunder. I samband med en ombyggnation i Nacka, Stockholm, fick Miramix till exempel i uppdrag att såga och bila upp flera golv. Miramix utför nämligen all typ av håltagning, sågning och bilning i bland annat betong, armerad betong, tegel, granit och övriga hårda byggmaterial.

Golvsågning används främst för att såga rännor i redan befintliga golv. För att kunna arbeta med dessa hårda material är det en nödvändighet att ha den rätta utrustningen. Miramix har en modern och välskött maskinpark som gör att vi alltid kan utföra sågningar, borrningar och håltagningar som håller en mycket hög kvalitet.

Mer om betongsågning i Nacka o Stockholm

Det allra viktigaste för oss som företag är naturligtvis att våra kunder alltid är nöjda med de arbeten vi utför. Detta ser vi till genom att alltid arbeta snabbt och effektivt. Inget material är omöjligt att arbeta i och vi behärskar de allra flesta av dem. För att få veta mer om våra tjänster inom detta område är du varmt välkommen att kontakta oss på Miramix. Vi ser fram emot att ha dig som kund och att kunna hjälpa dig med dina behov av sågning och håltagning.