Arbeta med betong

Arbeta med betong

Betong består till störta delen av naturmaterial och är en av världens mest använda byggmaterial . Innehållet i betong består av ca 80 procent bergmaterial ,14 procent cement och 6 procent vatten.

Läs mer om betongarbeten vi erbjuder!

Hur mycket betong går det åt? 

För att veta hur mycket betong ett arbetet kräver börjar du med att räkna ut kvadratmeterna och hur tjockt betonglagret skall vara . Utifrån kvadratmeter och tjockleken på arbetet kan man på ett ungefär räkna ut hur mycket betong som kommer att gå åt. Generellt beräknar man att det går åt ca 2 kg betong/m²/mm.

Hur tunt kan man gjuta betong? 

Hur tunt man kan gjuta betong beror på vilket syfte betongen skall användas till. Man brukar skilja på finbetong och grovbetong. Finbetong som det låter kan gjutas tunnare än grovbetongen och används oftast till enklare plintar och fundament. Finbetong kan gjutas så tunt som ner till  20 mm skikt. 

Skall betongen där emot kunna motstå kontakt med både salt och frost rekommenderar vi att man istället använder sig av grovbetong för att den inte skall riskera att spricka. Har du funderingar på vilken betong som passar ditt projekt bästa så hjälper vi på Miramix gärna till för att komma fram till den bästa lösningen. 

Hur länge ska man vattna betong?

För att betongen inte skall torka för fort är en viktig grundsten mängden vatten under blandning. Om betongen innehåller alldeles för lite vatten påverkas betongens styrka och motståndskraft. 

Hur länge man skall vattna betongen beror helt och hållet på vilket betongarbete som utförts. För att betongen skall härda långsamt och nå sin fulla potential behöver den under några dagar hållas fuktig. Ett bra verktyg att använda sig av för stora ytor är en vattenspridare. Finns möjlighet att lägga plast över betongen så är detta en bra åtgärd för att hålla fukten inne.