Asbest är ett farligt material

3 oktober 2018
Asbest är ett farligt material

Asbest är ett material som sedan långt tillbaka inte längre är tillåtet som beståndsdel i byggnadsmaterial på grund av de risker som finns med materialet. Om man bor i ett hus med byggnadsmaterial med asbest kan en asbestsanering bli nödvändig.

Risker när asbesten sprids

Asbest är ett material som har flera fördelar, bland annat är det slittåligt och isolerande, och därför har det tidigare använts i många olika typer av material när man byggde hus. Det har använts i sådant som golv, väggar, fogmassa, färg, olika typer av plast och ventilationssystem.

När det material som innehåller asbesten är helt finns inga risker för hälsan, men när materialet bryts och går sönder i samband med att man ska ta bort exempelvis ett golv eller väggmaterial uppstår riskerna. När material som innehåller asbest går sönder sprids asbestfibrer, som det är farligt att andas in, med luften. Att få ned asbesten i lungorna kan i värsta fall leda till cancer och andra typer av hälsoproblem.

Eftersom det finns hälsorisker med asbesten så är det inte längre tillåtet att använda den i material till byggnationer och annat material. Trots detta finns det fortfarande många hem runt om i landet som byggdes innan förbudet som har material i huset som innehåller asbest.

Saneringshjälp finns att få

Om man bor i ett hus som har någon typ av asbesthaltigt material och man ska bygga om, eller om detta material börjar bli slitet och går sönder, blir det aktuellt med en asbestsanering. Det finns riktlinjer och bestämmelser för hur en sanering ska göras och hur asbesten sedan ska tas om hand.

För att saneringen ska gå till på ett så säkert vis som möjligt och inte innebära hälsorisker kan det vara bra att anlita ett professionellt företag som utför jobbet på rätt sätt.

Tags: Miramix