Därför är det viktigt med sanering

11 juli 2018
Därför är det viktigt med sanering

I alla typer av byggnader kan det ibland finnas anledning att göra någon typ av sanering med allt från asbestsanering till mögelsanering. Ibland kanske man funderar på varför det är bra att göra en sanering och varför man inte bara kan låta det vara som det är efter exempelvis en vattenskada. Anledningen är att det kan finnas olika sorts hälsorisker.

Asbestsanering, PCB-sanering och mögelsanering

Miramix gör saneringar i Stockholm med omnejd. Det är bland annat sanering av eternittak och sanering av asbest. Sanering av eternittak och annat material som innehåller asbest är inte nödvändigt så länge som materialet är helt, men när det blir så slitet att det riskerar att gå sönder krävs en sanering. Anledningen är de fibrer som finns i asbesten som det är farligt att andas in och som kan riskera bland annat cancer i luftvägarna.

En annan typ av sanering som görs av bland annat sådant som fogmassa och golvmassa är en PCB-sanering. PCB är ett ämne som kan ta skada på kroppen och störa hormonerna och att sanera material som innehåller PCB är därför viktigt.

Ytterligare en typ av sanering som kan bli nödvändig är mögelsanering och fuktsanering, alltså sanering i samband med en vattenskada. Anledningen till att det är viktigt att göra en sanering i samband med vattenskada och mögelbildning är att mögel sprider porer i luften som bland annat kan leda till olika typer av allergier.

Sanering för att undvika risker

Att strunta i att göra en sanering kan alltså innebära en rad risker. Om man är osäker på hur saneringen ska gå till är det bra att kontakta ett företag som vet hur saneringen görs på rätt sätt oavsett om det gäller en sanering av eternittak eller asbestsanering, sanering vid vattenskada, mögelsanering eller en PCB-sanering.

Tags: Miramix