Därför bör du halkbekämpa genom sandning

29 november 2019
Därför bör du halkbekämpa genom sandning

Vintern närmar sig nu med stora steg och det kan därför vara bra att börja tänka på att boka in sin hjälp med halkbekämpning i Stockholm. Det finns flera anledningar till att man bör halkbekämpa genom sandning i vinter.

Läs mer också här om halkbekämpning och sandning i Stockholm

Undvik risker genom sandning

Under vintern är sandade gator, infarter, cykelbanor och trottoarer en vanlig syn. Anledningen till att man bör sanda exempelvis en infart är att halkan kan vara framme när man minst anar det. När mycket snö faller ned så leder det till en ökad risk för halka. Även om det snarare blir lite snö så kan man ändå ha oturen att is bildas under snön vilket kan leda till en fallolycka.

När man tar hjälp med halkbekämpning så kan man undvika dessa onödiga risker och känna sig trygg med att man kan röra sig fritt utan att riskera en fallolycka. När vi halkbekämpar ytor runt om i Stockholm så gör vi det med hjälp av effektiv sand och grus.

Utöver att halkbekämpa vid sin fastighet i Stockholm genom sandning så är det även bra att ta hjälp med vinterns snöskottning. Även genom att hålla snön borta och inte låta alldeles för stora mängder samlas så kan man undvika riskerna för halkolyckor. När man tar hjälp med snöskottningen i Stockholm så får man också själv mer fritid när man inte behöver ägna sig åt skottningen.

Boka halkbekämpning i Stockholm

När våren kommer är det sedan dags för upptagningen av sanden och gruset som har använts som halkbekämpning under vintern. Vi på Miramix hjälper till med även detta, utöver halkbekämpning och snöskottning.

Kontakta oss gärna för att veta mer om halkbekämpningen genom sandning samt för att boka in din hjälp med detta eller andra tjänster.

Tags: Miramix