Demolering av byggnader

30 maj 2018
Demolering av byggnader

Demolering är ett ord som används inom byggbranschen som syftar på en total rivning av ett hus eller en byggnad. En demolering görs exempelvis för att jämna ett hus med marken och kunna bygga ett nytt hus.

Demolering är en stor rivning

Det finns många olika typer av rivningsmetoder och demolering är bara en av dem. Rivningsarbete kan exempelvis göras med syftet att bygga om i ett hus. I ett sådant fall krävs ingen demolering utan en rivning av material som väggar. Rivning kan också göras på en fasad med syftet att byta ut den och inte heller då krävs en demolering.

En demolering kan utföras av olika anledningar. En demolering kan till exempel göras för att ett hus inte längre ses som säkert och ska rivas eller som nämnt att man ville bygga ett nytt hus på en tomt där det redan står ett hus.

En totalrivning eller demolering kan utföras på olika sätt. Vissa större byggnader kan exempelvis rivas med hjälp av en explosion medan mindre byggnader demoleras med hjälp av rätt typ av maskiner och rätt typ av verktyg.

Att tänka på vid en demolering av ett hus

Vid utförandet av en demolering finns det ganska mycket att ha i åtanke. Vid demoleringen är det bland annat viktigt att ha rätt typ av maskiner som är anpassade för demoleringen. Det är även viktigt att tänka på att i samband med demoleringen värna om miljön och återvinna det material som blir över.

Vid en demolering finns det förutom sådant som betong även isolering och annat att ta hänsyn till. I visst material kan det även finnas ämnen som kan vara skadliga och som måste återvinnas på rätt sätt efter demoleringen. Vissa väljer att riva en del av sina hus själv, men vissa delar av demoleringen kräver professionell kunskap.

Tags: Miramix