Det här är en betongbilning

27 juni 2019
Det här är en betongbilning

Vi på Miramix utför många typer av betongarbeten och håltagningar i betong runt om i Stockholm. En typ av håltagning i betong som många kanske har hört talas om är bilning.

Läs mer även här om betongbilning i Stockholm

Betongbilning med bilmaskiner av olika storlek

Bland de betongarbeten som vi utför i Stockholm finns allt från slipningar av betonggolv som gör golven släta och slitstarka och håltagningar i betong exempelvis för att ge utrymme för VVS-rördragningar till större håltagningar för att öppna upp mellan två rum. Ytterligare en metod för håltagningar i betong är alltså så kallad bilning. Vi kan hjälpa dig med betongbilning i Stockholm.

En betongbilning är en metod där man gör hål i betong och andra hårda material med hjälp av en handhållen bilmaskin. Det kan handla om att man bilar i exempelvis ett badrum för att kunna avlägsna vägg- och golvmaterial som kakel och klinker. Det kan också vara så att man ska riva en större konstruktion i betong och då används istället en större maskin.

Bilning i betong kan också behövas i din fastighet i Stockholm om du har haft oturen att ha en läcka i ett golv eller innanför en vägg och därför behöver ta dig in för att kunna åtgärda problemet. När man väl har tagit sig in till läckan med hjälp av bilningen vet man hur allvarligt problemet är och vad som behövs göras för att kunna åtgärda det.

Betongbilning och andra tjänster i Stockholm

Vi utför alltså många typer av håltagningar i betong i Stockholm. Vi har både kunskapen och rätt utrustning och maskiner får den här typen av arbeten. Hör gärna av dig för att veta mer om betongbilning, betongsågning, betongslipning eller någon av de andra tjänsterna som vi erbjuder samt för att boka in din hjälp.

Tags: Miramix