Det här är en ombyggnadsrivning

Det här är en ombyggnadsrivning

Det finns många olika typer av metoder för rivning av byggnader samt rivning inuti och utanpå byggnader. Att riva ett hus totalt skiljer sig exempelvis från att göra en ombyggnadsrivning, vilket är en rivning som är anpassad för renoveringar och ombyggnationer.

Olika typer av ombyggnadsrivning

I ett hus kan det med jämna mellanrum finnas anledning att göra en renovering i badrummet, sovrummet, köket eller något annat rum. Vid dessa tillfällen krävs att man river ned den inredning, väggar och annat som redan finns för att kunna göra plats till det nya. Vid sådana tillfällen krävs en viss typ av rivningsmetod, nämligen.

Vid en ombyggnadsrivning delas rivningsarbetet in i två olika typer av ombyggnadsrivning beroende på vilken typ av arbete det är som ska utföras. Det finns då en lättare typ av rivning och en tyngre typ. Vid lättare ombyggnadsrivning rivs sådant som väggar inomhus ned medan det vid en tyngre rivning rivs ned sådant som stålkonstruktioner och balkar.

Vilken typ av ombyggnadsrivning som det handlar om i det specifika fallet beror på hur omfattande renoveringen ska vara. Om man ska renovera sitt badrum räcker det troligen med den lättare typen av ombyggnadsrivning där sådant som kakel och klinker tas bort med en bilningsmaskin och resterande inredning som handfat och toalett med mera plockas ur för att ge utrymme till nytt.

Att tänka på vid en ombyggnadsrivning

Ombyggnadsrivning utförs i många olika typer av lokaler och byggnader. Något som är av vikt vid en ombyggnadsrivning är att se till så att allt sköts på rätt sätt. I detta ingår bland annat att allt det material som blir över ska sorteras på rätt sätt och tas till tippen. Att värna om att ombyggnadsrivningen görs på ett så miljövänligt sätt som möjligt är alltså viktigt.