Få svar på dina frågor om asbestsanering

30 september 2019
Få svar på dina frågor om asbestsanering

Asbest är ett material som förr i tiden användes till många typer av material. Att asbesten kan innebära risker och hälsofaror är i dag allmänt känt. Om ämnet asbest kan säkerligen frågorna vara många. I Miramix kunskapsbank om asbest och asbestsaneringar kan du få svar på många av dina frågor.

Läs gärna mer i vår kunskapsbank om asbest och asbestsanering

Kunskapsbanken svarar på frågor om asbest

Både när man köper ett hus som byggdes längre tillbaka i tiden, om man ska utföra en renovering och misstänker att man måste handskas med asbesthaltigt samt när man vet att man har material med asbest i hemmet så har man säkerligen en del frågor. Många av de frågorna som man kan tänkas ha om asbest kan man hitta svar på i Miramix kunskapsbank om asbest och asbestsanering.

I kunskapsbanken finns svar på allt från vad asbest egentligen är för något, hur farligt asbest är och vilka sjukdomar som asbesten kan ge upphov till, om man får sanera asbest själv och i vilken typ av material som asbest finns till hur en asbestsanering går till och hur avfallet efter en asbestsanering ska tas om hand på rätt sätt.

Som privatperson så kan man själv ta hand om sin asbestsanering i Stockholm, men eftersom det finns risker med hanteringen av asbesten så kan det vara en god idé att ta hjälp om man inte själv har de rätta kunskaperna. Hör gärna av dig till Miramix för din asbestsanering i Stockholm.

Asbestsanering och annat i Stockholm

Förutom saneringar av asbest i Stockholm utför Miramix även en rad andra typer av tjänster. Vi kan också hjälpa dig med rivningar, håltagningar i betong och saneringar av mögel och PCB. Kontakta oss för att veta mer om tjänsterna och för att boka in ditt hantverksarbete.

Tags: