Hälsorisker med asbesthaltigt material

9 januari 2019
Hälsorisker med asbesthaltigt material

Mineralen asbest är sedan 1980-talet förbjuden att använda i byggnadsmaterial i Sverige. Anledningen är att asbesten på olika vis kan skada kroppen allvarligt.

Flertalet sjukdomar från asbest

Asbest är alltså sedan länge förbjudet att använda i material och produkter i Sverige, men i vissa andra delar av världen utvinns fortfarande mineralen. Även om asbesten nu är förbjuden så gör det faktum att den har använts under en lång tid att äldre hus runt om i landet fortfarande har byggnadsmaterial som innehåller asbest. När ett sådant hus ska rivas eller byggas om kan det därför innebära risker för de som gör jobbet.

Anledningen till att asbesten är farlig är att små asbestfibrer kan ta sig ned i lungorna. I lungorna kan de sedan ställa till med stor skada. Att andas in asbestfibrer kan leda till förändringar i lungan och i längden till cancer. Det kan dock ta lång tid innan sjukdomen uppstår. Hur farlig asbesten är påverkas också av hur lång tid som en person utsätts.

Det finns ett flertal sjukdomar som kan bli följden av att man andas in asbestfibrerna. En sjukdom är så kallad asbestos, vilket innebär ärr på lungan. Detta kan bland annat leda till cancer. Några andra sjukdomar är asbestdammlunga och cancer i lungsäcken.

Hälsan undersöks innan saneringen

Att arbeta med asbesthaltigt material kräver stor försiktighet för att undvika att asbestfibrerna andas ned i lungorna. Fibrerna kan spridas i form av ett damm när det material som innehåller asbesten bryts eller går sönder vid en sanering eller renovering.

Om man redan har dålig hälsa kan riskerna att man blir sjuk av asbesten öka och därför görs undersökningar av hälsan på dem som arbetar med att utföra saneringar. På det viset kan det upptäckas vilka som bör undvika att arbeta med asbest.

Tags: Miramix