Här hittas material med asbest

26 december 2018
Här hittas material med asbest

Asbest användes till byggnadsmaterial under många årtionden på grund av de många fördelarna med ämnet. Bland annat är det slittåligt och isolerande. Med tiden visade det sig att asbesten kan vara hälsofarlig och ämnet slutade att användas i början på 80-talet. I många äldre hus hittas dock asbesthaltigt material fortfarande.

Regler för hantering av asbest

Några typer av material som asbesten tidigare användes till var olika typer av isolering, textilier, kartonger, bromsbelägg samt skyddskläder. Under 80-talet upphörde alltså användningen av asbesten, men eftersom den då redan hade använts länge så finns asbest fortfarande kvar i många byggnader och kan innebära risker vid rivningar och renoveringar.

I och med att det finns hälsorisker vid asbestsanering finns det regler och bestämmelser som man ska förhålla sig till när man hanterar material som innehåller asbest, både som företag och som privatperson. Först och främst ska en utredning göras för att se om materialet verkligen innehåller asbest. En sådan utförs med hjälp av olika typer av mikroskop. Efter en sådan utredning kan en asbestsanering sedan bli aktuell och påbörjas.

Även inom EU finns strikta regler för hur asbesten ska hanteras och de svenska bestämmelserna är baserade på dessa regler och lagar.

Material som kan innehålla asbest

För dig som äger en äldre byggnad och vill renovera eller göra någon typ av rivning kan det vara bra att veta i vilka typer av material som asbesten kan finnas. Asbest kan bland annat finnas i:

  • Isolering
  • Klinker och fogmassa.
  • Mattor till golv.
  • Fasader och tak.
  • Olika typer av rör.
  • Färger och plaster.

 

Om du är osäker på vad som innehåller asbest kan det vara bra att kontakta ett professionellt företag för en första utredning. Som privatperson kan du välja mellan att själv sanera material med asbest eller ta professionell hjälp.

 

 

Tags: Miramix