Hantering av asbest  

Hantering av asbest  

Hantering av asbest kan vara farligt och orsaka flera allvarliga sjukdomar. Det är framför allt personer som arbetar inom byggbranschen med material som innehåller asbest som riskerar att bli utsatta för asbestdamm. Privatpersoner som utför asbestsanering kan också drabbas av asbestdamm. Hantering av asbest kräver därför stor noggrannhet och försiktighet. Därför vore det bra att veta vad reglerna säger innan man börja sanera asbest, då det finns en hel del saker som är bra att veta för att man ska kunna hantera asbest.

Så här säger reglerna om asbestsanering

Som privatperson får du utföra sanering av asbesthaltigt material själv, däremot finns det en del regler som talar om hur en sanering ska gå till som du måste följa. Reglerna säger att vid sanering av asbest ska det alltid först meddelas till kommunen innan man börjar med någonting. Efter meddelandet, beslutar sig kommunen om hur saneringen ska gå till för att säkerställa att allting sker så säkert som möjligt. Det är även viktigt att ha i åtanke att rätt typ av skyddskläder, overall, vantar och mask används under asbestsanering.

Efter att kommunen har gett godkänt och saneringen har inlett, är det viktigt att se till att så lite damm som möjligt frigörs. Då det nämligen är asbestdammet som är det skadliga att andas in i lungorna. Efter saneringen finns det även regler kring hur avfallet ska hanteras exempelvis ska asbesthaltiga materialet packas ned på ett speciellt sätt som minimerar risken för att damm sprids.

Tips inför arbetet

Det finns mycket att ta hänsyn till i samband med asbestsaneringen. Allt ifrån vilka regler och riktlinjer som gäller vid hantering av asbest, till hur området ska spärras av och vilken typ av utrustningen som krävs.

För mer detaljerade tips kring hur man ska hantera asbest kan du besöka Arbetsmiljöverket för att läsa mer. Annars kan du även ta hjälp av en professionell firma som kan detta. Då slipper du oroa dig att hanteringen av asbest sköts på fel sätt.