Olika typer av rivning för renovering

13 juni 2018
Olika typer av rivning för renovering

Hur man gör när man river ett hus eller en byggnad beror på vad syftet med rivningen är. Kanske är tanken att byggnaden ska rivas till grunden och en ny byggnad byggas. I sådana fall är demolering och totalrivning rätt alternativ. En annan typ av rivning är den som görs med en renovering i åtanke.

Lättare eller tyngre rivning för renovering

Det är inte alltid som syftet med en rivning är att en byggnad ska jämn as med marken. Ibland är istället syftet med en rivning att en renovering ska göras i en byggnad. I det fallet är det viktigt att tänka på hur rivningen utförs så att en renovering blir möjlig.

Rivning för renovering brukar delas in i två olika typer av renovering. Vid en så kallad lättrivning utförs helt enkelt en lättare rivning av sådant som exempelvis väggar och vid en så kallad tungrivning är det istället sådant som betong och bjälkar av stål som håller upp och bär uppbyggnaden som rivs.

En lättrivning inför renovering kan exempelvis utföras med anledning av att du vill ha mer av en öppen planlösning i ditt kök eller vardagsrum i samband med att du ska utföra en renovering.

En tungrivning kan göras om tanken är att en byggnad ska totalrenoveras, men inte jämnas till marken, vilket kräver en tyngre typ av rivning.

Rivning för renovering med fokus på miljön

När en rivning för renovering utför så görs det i flera etapper där miljön ligger i fokus och de rester och det skräp som blir över tas till soptippen och sorteras utifrån vilken typ av restprodukter som det handlar om. En rivning för en renovering kan utföras i olika typer av byggnader. Det kan till exempel vara kontor, lokaler för industrier eller bostadshus som ska rivas för renovering.

Tags: Miramix