Ta det försiktigt om du ska riva asbest!

15 maj 2020
Ta det försiktigt om du ska riva asbest!

När man ska utföra någon typ av rivning i hemmet är det bra att ha i åtanke att det kan finnas ämnen i byggnadsmaterialet som kan ha en negativ påverkan på hälsan.

Under åren 2008 till 2017 dog 37 personer, som utsatts för asbest efter att ämnet förbjöds. De dog i cancersjukdomen mesoteliom skriver Arbetarskydd. Trots detta finns det fortfarande många hem runt om i landet som byggdes innan förbudet 1982 kom att använda material vid husbyggnad som innehåller asbest.

Rivning och sanering av asbest i Stockholm

När man av någon anledning ska utföra en rivning i hemmet i Stockholm, i samband med exempelvis en mindre renovering eller total ombyggnation, kan det hända att man kommer i kontakt med ämnen som kan ha negativ påverkan på hälsan. Vid dessa tillfällen gäller det att rivningen och saneringen går till på rätt sätt för att riskerna ska minimeras.

Viktigt att känna till att asbest inte bara användes till eternitfasader. Det har också använts i sådant som golv, väggar, fogmassa, färg, olika typer av plast och ventilationssystem. Misstänker man att man har material med asbest i sitt hus, men inte riktigt är säker, är ett första steg att ta hjälp med en asbestinventering. Faktiskt är det krav på inventering vid misstanke om förekomst av asbest.

När ett företag gör en sanering av ett eternit eller asbest görs det på tillstånd av arbetsmiljöverket, vid saneringen har de också rätt skyddskläder och särskild utrustning.

Anlita professionell hjälp med rivning och sanering av asbest

För att saneringen ska gå till på ett så säkert vis som möjligt och inte innebära hälsorisker kan det vara bra att anlita ett professionellt företag som utför jobbet på rätt sätt.

Vid rivningar och saneringar av skadliga ämnen krävs både rätt typ av skyddsutrustning och de rätta kunskaperna. Miramix utför säkra rivningar och saneringar i Stockholmsområdet. Hör gärna av dig för din rivning och sanering.

Tags: