Ta hjälp med asbestsanering

Ta hjälp med asbestsanering

Om man ska riva ned asbesthaltigt material i samband med exempelvis en renovering kan rivningen innebära risker och för att allt ska gå till på rätt sätt är det bra att anlita en firma som vet hur asbesten ska hanteras.

Regler finns kring asbesthanteringen

Asbest finns fortfarande i många äldre hus och byggnader i allt från isolering i pannor och rör, i tak- och fasadmaterial, ventilationssystem, golvmattor och annat. Detta är sådant material som det krävs att man tar hand om på rätt sätt och gör en noggrann sanering av.

När man river ned sådant material som innehåller asbest så frigörs asbestfibrer med luften i det damm som uppstår. Dessa fibrer är väldigt små till storleken och följer lätt med ner i luftvägarna där de kan ställa till problem och leda till skador på hälsan som, i längden, bland annat cancer.

Eftersom det finns risker med en sanering av asbest finns det regler och bestämmelser kring hur en sanering ska gå till och att anlita en firma som har tillstånd inom asbestsaneringar är det bästa för att man ska kunna vara säker på att allt går till på ett säkert vis. Vi kan hjälpa dig med din asbestsanering.

Att tänka på vid asbestsanering

När man sanerar material med asbest finns det alltså en hel del att förhålla sig till. För det första ska det område där saneringen pågår vara avskärmat så att asbesten inte sprids ut och för det andra ska man se till att justera lufttrycket för att minska riskerna med spridning.

Sedan finns det även krav på att de som gör saneringen ska vara utrustade med rätt typ av skyddskläder. Området som saneras ska också delas in i flera stationer där byte av kläder och tvättande av sådant som händer kan göras innan man lämnar platsen.