Ta reda på om du har asbest i hemmet!

Ta reda på om du har asbest i hemmet!

Asbest är ett hälsofarligt ämne som användes till byggnadsmaterial under lång tid i Sverige. Trots att användningen totalförbjöds 1982 kan asbest än idag hittas i fastigheter landet över. Om du misstänker att du har asbest i hemmet i Stockholm är det viktigt att undersöka om så är fallet innan du påbörjar en ombyggnation och renovering. Detta gör du med en asbestanalys.

 

Provtagning asbest

Hälsofara vid bearbetning av asbest

Asbest har sedan lång tid tillbaka använts i många typer av material till nybyggnation av hus. Man kan hitta asbest i allt från isolering, golvmattor, lim till golv och i fix och fog till ventilationsanläggningar och tak- och fasadmaterial. I samband med att du ska renovera huset så kan det finnas risker med att hantera den här typen av material.

Riskerna med asbesthaltigt material är att asbest är uppbyggt av små fibrer som sprids i luften när materialet går sönder. Fibrerna är skadliga att få ned i lungorna med inandningsluften. Så länge asbesten är inkapslad så utgör den ingen fara, utan det är först när man bearbetar den som den utgör en fara. Om man misstänker att man har material som innehåller asbest är det därför viktigt att ta reda på om så är fallet genom en asbestanalys. Vid en asbestanalys utförs provtagningar på materialet.

 

Provtagning av asbest

Vi på Miramix hjälper dig med en asbestanalys och vi kan även hjälpa dig med den asbestsanering som följer asbesttestet. Vi följer de direktiv som Arbetsmiljöverket anger och vi är fullständigt certifierade för att hantera asbest. 

Visar asbestanalysen att det finns asbest finns i provet så följer vi upp det med att göra en inventering för att få reda på omfattningen av asbest som finns med i provet. När detta väl har bestämts så skickar vi in en anmälan till arbetsmiljöverket. Efter att detta är över så kan vi påbörja arbetet med sanering av asbest efter 48 timmar.

Vi på Miramix är certifierade inom asbestsarbeten och kan hjälpa dig med allt från en första asbestanalys av materialet i din fastighet i Stockholm till en efterföljande asbestsanering. Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor kring asbestanalys.