Viktigt att undvika en fuktig fasad

Det finns många delar av ett hus som kan utsättas för fuktproblem och om problemen blir tillräckligt stora kan en fukt- eller mögelsanering bli nödvändig. En del av huset som kan utsättas för fukt är fasaden.

Renovering av fasaden kan bli nödvändig

För att kunna kundvika att ens hus utsätts för fuktskador eller problem med mögel är det bra att se till att hålla sådana delar av huset som utsätts för fukt så torra som det går. Om det skulle gå så långt att fukten ger bestående skador på fasaden kan en åtgärd för att få bukt med problemen vara att renovera eller byta ut fasaden.

Har man en putsfasad kan ett alternativ vara att vid en renovering av fasaden använda sig av ett så kallat tvåstegs-putssystem som har en luftspalt som för bort fukt. Om det handlar om någon annan typ av fasad kan en åtgärd helt enkelt bli att man måste riva ned fasaden för att sedan bygga upp den igen.

Ett råd kan vara att hålla koll på sin fasad så att problem med fukt kan åtgärdas i tid innan de blir allt för stora och sprider sig. Att undvika att en fasad får problem med fukt kan avgöra hur länge fasaden håller sig i ett bra skick.

Håll utkik efter fukt och mögel

Det finns alltså all anledning att se över sin fasad och ta hjälp med att åtgärda fuktskador innan de blir allt för stora och en kostsam och stor renovering blir nödvändig.

Även i andra delar av hemmet som på vinden, en krypgrund eller i badrummet kan problem med fukt och mögel uppstå. Ett sätt att hålla koll på om man har problem är att tänka på konstig lukt eller om det finns några synliga spår av mögel.