FAQ - Kunskapsbank Asbest

På denna sida har vi listat frågor som vi ofta får. Klicka på respektive kategori för att få fram frågorna - och därefter klicka på en fråga för att se svaret.
Är det någon information du saknar är du välkommen att kontakta oss via vårt formulär nedanför.

Asbestsanering

Vanliga frågor och svar om asbest.

  • Vad är asbest?
  • Var finns asbest?
  • Hur farligt är asbest?
  • Vilka sjukdomar kan förekomma vid asbestexponering?
  • Kan man sanera asbest själv?

   Kan man sanera asbest själv?


   Om man vill sanera asbest eller material som innehåller asbest på ett yrkesmässigt vis så måste man inneha ett tillstånd för detta från Arbetsmiljöverket. Om man är en privatperson så gäller dock inte dessa regler, så om du vill riva eller på något annat sätt bearbeta asbest i en bostad som du själv är ägare till så kan du alltså göra detta. Av flera anledningar rekommenderar vi dock inte att man asbestsanerar själv i sin fastighet i Stockholm om man inte har tillräcklig kunskap och den utrustning som Arbetsmiljöverket föreskriver i sina regler.


   Vid en asbestsanering som privatperson krävs rätt kompetens.


   Råd och rekommendationer för privatpersoner


   Om du är en privatperson som vill riva asbest i hemmet i Stockholm så finns det ett antal råd och rekommendationer att följa. För att undvika sjukdomar eller andra skador som kan förekomma när man arbetar med asbesthantering så bör du alltså följa de rekommendationer och regler som du kan få av Arbetsmiljöverket.


   Det allra viktigaste att tänka på när man hanterar asbest är att undvika att det dammar. Det är nämligen när asbest dammar som fibrerna släpps ut i luften vilket kan leda till ett antal olika sjukdomar och skador. Om du vill nedmontera eternitskivor så bör du vattenbegjuta plattorna och ta ner de i hela skivor så mycket som du kan utan att skada de.


   Att tänka på vid en asbestsanering


   Det finns mycket att tänka på i samband med att man ska sanera asbest och en viss kompetens krävs. Först och främst ska det område som saneras spärras av för att minska riskerna. För att få tillträde till saneringsområdet ska en luftsluss passeras där man kan ta av sig utrustning innan man lämnar saneringsplatsen.


   Innanför det avspärrade området ska det vara ett undertryck och luften ska ventileras så att det inte finns risk för att de skadliga asbestfibrerna sprids utanför området med luften. Vid en sanering ska också en särskild dammsugare användas som är anpassad för sitt syfte. En vanlig dammsugare lyckas inte hålla kvar fibrerna utan de går rakt igenom filtret ut i luften.


   Det rekommenderas att du skyddar dig med skyddskläder och andningsmask när du hanterar asbest för att skydda dig så mycket som möjligt. Arbeta till exempel med skyddskläder som är menade för engångsanvändning och en andningsmask med ett P3-filter som din skyddsutrustning.


   Vid en asbestsanering som privatperson är det viktigt att ha rätt kunskaper.


   Hantering av avfall innehållande asbest


   Det är även viktigt att du vet hur du hanterar asbestavfall på korrekt vis då asbestavfall innebär stora risker. På grund av detta så är det viktigt att du packar ditt asbestavfall i täta förpackningar på ett ordentligt vis för att se till att minska riskerna så mycket som möjligt. Om packar ditt asbestavfall i täta förpackningar så minskar risken att asbesten ska damma vilket i sin tur drastiskt minskar risken att någon ska råka andas in asbest.


   Slutligen så är det även viktigt att du märker förpackningar med asbestavfall med varningstext och tydlig information om att förpackningen innehåller asbest. När du har gjort allt detta så kan du lämna avfallet på din kommuns avfallsanläggning.


   Miramix utför asbestsanering i Stockholm


   Det allra viktigaste vid en asbestsanering är alltså att undvika att någon exponeras för de skadliga asbestfibrerna. Detta görs både genom att saneringsområdet spärras av samt genom användning av rätt utrustning och rätt rutiner. Om man inte själv har den rätta kompetensen kan man det vara viktigt att ta hjälp, även om man bara ska sanera en gång. Miramix utför säkra asbestsaneringar i Stockholm. Hör gärna av dig.

   Vill du bli uppringd?

   Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig

  • Hur hanteras asbestavfall?
  • Vad kostar asbestsanering?
  • Vad krävs för att testa asbestförekomst?
  • Vad händer efter asbesttestet?
  • Vilken utbildning krävs för att kunna sanera asbest?
  • Hur går asbestsanering till?
  • Vilka regler finns för asbestsanering?
  • Får man böter om man river asbest utan tillstånd och behörighet?
  • Vad är eternit?
  • Vilka rivningsföreskrifter har Arbetsmiljöverket?
  • Hur vet man om det finns asbest?
  • Hur avgränsar man spridning av asbest vid sanering?
  • Är tillfällig kortvarig exponering av asbest farlig?
  • Vad har asbest för användningsområden förutom inom bygg?
  • Hur har asbest använts i Sverige?
  • Hur länge håller ett eternittak/eternitfasad?
  • Måste jag avlägsna material som innehåller asbest?
  • Kan asbesthaltigt material som rivits användas igen?
  • Varför har asbest tidigare använts så pass mycket?