Kunskapsbank betong

Här nedan har vi listat vanliga frågor om betongarbeten. Klicka gärna på någon av länkarna för att se svaret på den specifika frågan.

Betong

Vanliga frågor om betongarbeten.

  • Vilka robotar funkar bra för rivning av betong?
  • Hur utförs betonghåltagning när det är armerat?
  • Vilka arbetsmiljörisker finns vid betonghåltagning / rivning av betong?
  • Kan man göra öppningar i betong utan att byggnaden rasar?

   Betonghåltagningar kan kräva försiktighet.


   Kan man göra öppningar i betong utan att byggnaden rasar?


   I samband med en håltagning i betong kan det finnas en del att ha i åtanke. Något som man vid vissa tillfällen måste ta hänsyn till är en byggnads hållfasthet och risken för ras. Genom att göra det är det möjligt att göra öppningar i betong utan att en byggnad rasar.


   Förstärkande åtgärder vid håltagning i betong


   När man gör en håltagning i betong kan det vara med flera olika syften. Det kan vara mindre håltagningar för någon typ av dragning, som exempelvis elen. Det kan också vara större hål för ventilation eller att man vill öppna upp i en vägg för att skapa en mer öppen planlösning. Vid vissa typer av håltagningar i betong kan man behöva stärka upp den konstruktion som håltagningen utförs i.


   Vid mindre håltagningar, som exempelvis för elen, har håltagningen i regel ingen påverkan på en byggnads stabilitet, men större håltagningar kan däremot ha det. Om en håltagning utförs i sådana delar av en byggnad som är bärande kan man behöva stabilisera under håltagningen med olika typer av metoder. Med stabiliserande åtgärder när håltagningen utförs kan man göra öppningar i betongen.


   När håltagningar i betong utförs är det viktigt att den rätta kunskapen finns kring hur en byggnad är uppbyggd och vilka delar som är bärande samt vilken typ av åtgärd som kan tänkas behöva för att göra håltagningen i byggnaden säker.


   Håltagningar i betong runt om i Stockholm


   Det finns alltså tillfällen när en håltagning i betong utförs som byggnadens bärande konstruktioner måste tas i hänsyn. Om man inte själv vet hur håltagningar i betong ska gå till kan det vara bra att ta kontakt med en firma med rätt kunskap. Miramix gör håltagningar och andra typer av arbeten i betong runt om i Stockholm.

   Vill du bli uppringd?

   Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig

  • Vad är fördelarna med slipade betonggolv?
  • Hur slipar man betong och betonggolv?
  • Vad är betongsågning?
  • Vajersågning av betong, vad är det?
  • Vad kostar betonghåltagning?
  • Diamanthåltagning i betong, hur funkar det?