Klottersanering i Stockholm

Klottersanering

Graffiti och klotter är vanligt bland Stockholms fasader. Vi på Miramix hjälper dig att ta bort klotter med våra klottersanerare. De vanligaste platserna klotter dyker upp på är oftast på husfasader, tunnlar och i hissar. Klotter kan vara irriterande och onödiga stora kostnader för den enskilde personen eller som samhället i stort. Med vår erfarenhet och kompetens kring vilka metoder som är mest effektiva på olika typer av underlag.  

Offertförfrågan

Sanering av klotter

Sanering av klotter innebär att man tar bort oönskade målningar eller skrivningar på offentlig eller privat egendom. Detta kan utföras på olika sätt, beroende på ytan och typen av klotter. En vanlig metod är att använda högtryckstvätt eller kemiska medel för att ta bort klotter från betongväggar, tegel eller andra hållbara material. Detta kräver ofta speciella maskiner eller kemikalier som kan vara farliga om de inte används rätt. På känsligare ytor, som trä- eller glasytor, används ofta mjukare metoder. En mildrengöringslösning, vatten och en skrapa eller borste kan användas för att ta bort klotter på dessa ytor utan att skada materialet. 

Sanering av klotter är en viktig del av att upprätthålla en ren och trygg miljö för allmänheten. Det hjälper till att bevara offentliga byggnader, tåg -eller busshållplatser och andra platser som oft adrabbas av vandalisering.

Ta bort klotter 

De vanligaste orsakerna till att man bör ta bort klotter är: 

  • Materialet som har drabbats av klotter kan ta skada av exempelvis sprayen. 
  • Klotter räknas som skadegörelse, kan påverka intrycket av en byggnad 
  • Klotter kan vara kränkande 
  • Klotter föder oftast klotter. Ju längre klottret sitter på ytan, desto mer attraktivt blir det att klottra på ytan igen.  

Så utför vi en sanering

Vi utför klottersanering med miljögodkända produkter. På Miramix tycker vi att det är viktigt med hållbar utveckling samt att arbetet är kostnadseffektivt. Vår klottersanerings personal är certifierade och har den utbildning som krävs för att utföra ett kvalitativt men även säkert arbete hos alla våra kunder. För att utföra saneringen på bästa möjliga sätt, kommer vi gärna ut på plats och bedömer hur vi ser på saneringen och lämnar sedan ett kostnadsförslag.  

Vid en klottersanering används speciella klotterborttagare. Beroende på typ av färg samt vilket underlag klottret sitter på. Anledningen till detta är främst på att man inte vill förvärra skadan. Klottersaneringen kan ske både kemiskt och genom blästring.

Vi hjälper dig med klottersanering i hela Stockholms län

Sanering av klotter är en av våra tjänster inom skadesanering. Vår långa erfarenhet av att hjälpa både privatpersoner och företag med sanering av klotter och andra skadesaneringar lämnar en trygghet som dig som kund. Här kan du läsa mer om vad som ingår i  vår skadesanering.