Klottersanering i Stockholm

Klottersanering

Graffiti och klotter är vanligt bland Stockholms fasader. Vi på Miramix hjälper dig att ta bort klotter med våra klottersanerare. De vanligaste platserna klotter dyker upp på är oftast på husfasader, tunnlar och i hissar. Klotter kan vara irriterande och onödiga stora kostnader för den enskilde personen eller som samhället i stort. Med vår erfarenhet och kompetens kring vilka metoder som är mest effektiva på olika typer av underlag.  

Ta bort klotter 

De vanligaste orsakerna till att man bör ta bort klotter är: 

  • Materialet som har drabbats av klotter kan ta skada av exempelvis sprayen. 
  • Klotter räknas som skadegörelse, kan påverka intrycket av en byggnad 
  • Klotter kan vara kränkande 
  • Klotter föder oftast klotter. Ju längre klottret sitter på ytan, desto mer attraktivt blir det att klottra på ytan igen.  

Så utför vi klottersanering 

Vi utför klottersanering med miljögodkända produkter. På Miramix tycker vi att det är viktigt med hållbar utveckling samt att arbetet är kostnadseffektivt. Vår klottersanerings personal är certifierade och har den utbildning som krävs för att utföra ett kvalitativt men även säkert arbete hos alla våra kunder. För att utföra saneringen på bästa möjliga sätt, kommer vi gärna ut på plats och bedömer hur vi ser på saneringen och lämnar sedan ett kostnadsförslag.  

Vid en klottersanering används speciella klotterborttagare. Beroende på typ av färg samt vilket underlag klottret sitter på. Anledningen till detta är främst på att man inte vill förvärra skadan. Klottersaneringen kan ske både kemiskt och genom blästring.