Asbestsanering så den övriga verksamheten inte utsätts för risk!

Att asbestsanera på fel sätt skapar hälsorisker och kan orsaka skador på de personer som befinner sig i närheten av saneringsområdet.

Asbestsanera klokt

När byggnader med asbest ska rivas eller renoveras är det extremt viktigt att det görs på rätt sätt. Både för att skydda de personer som befinner sig i närheten, men också för att skydda de som arbetar med projektet. Till att börja med är ett viktigt första steg att anlita tillförlitliga företag till att sköta arbetet. Det finns tyvärr oseriösa företag som utnyttjar exempelvis icke registrerade personer för att utföra arbetet, där dessa inte har några som helst rättigheter och inte ens blir tilldelade rätt utrustning.

Om man exempelvis ska renovera en skola eller en arbetsplats rekommenderas att det görs utanför skol- och kontorstid. Seriösa hantverkare kan visserligen, beroende på omfattningen, utföra en viss del av arbetet utan att det medför några förhöjda risker även när det finns barn och vuxna i närheten, men för att minimera riskerna och för att undvika störning bör att arbetet utförs när lokalerna är tomma.

Läs om asbest i fönsterkit

Föreligger risk för asbestdamm måste området där asbest ska saneras isoleras och avskiljas från övriga miljöer där människor vistas så inte intilliggande rum kontamineras.

På Miramix är vi certifierade att jobba med asbest och vi följer alltid Arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer när det gäller Asbestsanering.

Läs mer om asbestsanering!