Asbestsanering, varför farligt att lösa på egen hand?

I Sverige är det tillåtet att sanera asbest på egen hand. Många inser inte riskerna.

Asbest är en oorganisk mineralfiber som länge har använts på grund av materialets tekniska egenskaper som mekanisk smidighet och hållfasthet, goda brandskyddande egenskaper, hög termisk isoleringseffekt, hög kemisk beständighet och god ljud- och värmeisolerande förmåga. Det är på grund av dessa egenskaper som asbest blev så populär inom byggnadsindustrin. Länge användes ämnet flitigt vid konstruktion av byggnader och bostadshus.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering

 

Negativa effekter

Det finns dock en hel del negativa effekter med asbest som blivit kända först under den senare halvan av 1900-talet. Asbest bildar lätt fibrer som hålls svävande i luften och liknar vanligt damm. Dammet och dess komplicerade sammansättning av partiklar tas upp vid andning och kan allvarligt skada luftvävnad och lungor hos de människor och djur som kommer i kontakt med dammet. Idag är asbest förbjudet i många länder och i Sverige kom förbudet redan 1982. Det gäller asbest i ren form, men även alla produkter med asbesthaltiga beståndsdelar.

 

Sanera asbest på egen hand

I Sverige är det tillåtet att sanera asbest på egen hand. Det finns många som idag bagatelliserar riskerna med asbest och tänker att det inte är så farligt. Argumenten är att man utsätter sig för asbesten under så kort tid, max några dagar, vid en egen sanering, och såvida man inte upprepar detta årligen är exponeringen så pass kort att det är mycket liten chans att få cancer eller andra sjukdomar baserat på den korta exponeringsperioden. De som förespråkar denna teori säger ofta att det räcker med att vädra ordentligt under utförandet och att ha en vanlig ansiktsmask från någon av de stora kedjorna.

 

Stora risker vid all kontakt med asbest

Det finns dock också de som tar riskerna med asbest på största allvar. Detta läger menar att det inte är läge att sanera asbest på egen hand såvida man inte har full koll på vad man gör och vilka riskerna är. Det finns en anledning till att personer som arbetar professionellt med asbest behöver genomgå speciell utbildning och är utrustade med full skyddsutrustning vid all kontakt med dammet. Det finns även forskning som visar att luft och vatten, till exempel vädring och spolning av arbetsytan, inte räcker för att ta bort dammet som sätter sig i vävnader och kan fortsätta att skada människor som vistas i lokalerna i många år framöver. För att vara på den säkra sidan och inte utsätta sig för onödiga risker är det alltid bäst att kontakta en professionell yrkessanerare vid all kontakt med asbest.