Det är dags att boka snöskottningen

Hösten är nu kommen och rätt vad det är så kommer även snön att falla.

När vi går över till vintermånaderna kan det vara bra att vara väl förberedd genom att redan ha bokat in hjälp med snöskottningen. För att vara säker på att få den hjälp som man vill ha är det nu hög tid att boka in höstens snöskottning.

Boka snöskottning

Snöskottning vid infarter, gator och tak

Varje år när den första snön kommer tycks den för många komma som en överraskning och när mycket snö faller över en natt kan det ställa till med problem med både halka och att ta sig fram till fots och med olika typer av fordon. När snön har kommit kan efterfrågan på hjälp med snöskottning också snabbt öka. Att redan ha planerat in vinterns snöskottning är därför en fördel.

Även om vintern ännu inte är här kan den alltså komma snabbt och att vara förberedd är därför bra. Vi erbjuder snöskottning i Stockholm med omnejd. Det kan vara allt från att man behöver hjälp med att skotta infarten till sin gård till att man äger en fastighet och vill skotta på gata och cykelbana.

Det kan även vara att man vill ta hjälp med att skotta av sitt tak för att undvika snöras och att istappar faller ned. För mycket snö på taket kan även i värsta fall innebära att taket går sönder om vikten blir alldeles för stor.

För att få regelbunden skottning under vintern kan ett bra alternativ vara att boka ett abonnemang.

Fördelar med snöskottningen

Det finns ett antal fördelar med att ta hjälp med snöskottningen. För det första slipper man själv ägna tid och energi åt skottningen och för det andra slipper man även riskerna som finns med att exempelvis skotta på höga höjder.

Läs mer om våra tjänster inom snöröjning och snöskottning här