Fara på taket – med istappar!

Med vintern kommer inte bara mys och vinter utan det kommer också mycket olyckor i samband med kylan. Vi tar upp några saker man kan tänka på.

Nu har vintern kommit och den första snön har fallit runt om i Sverige. På vissa ställen har det kommit mer än på andra. I samband med snö uppkommer även många olyckor så som halka och snöras från tak. Istappar är också en stor bov i dramat. 

Det bildas istappar när snön smälter på tak samtidigt som temperaturen är under nollan. Detta kan exempelvis bero på att det är varmt inomhus som gör att snön smälter då värmen stiger mot taket eller att solen lyser på snön och får den att smälta. En meter lång istapp kan väga upp till 20 kg vilket kan orsaka allvarliga materiella- och personskador. Det är extra stor risk för personskador när istappar hänger från stuprör utmed gångstråk där det är många människor i rörelse.

Därför är det viktigt att man tar bort istappar från taken. Annars kan det krävas tillfälliga avspärrningar eller liknande för att undvika skador. Det är också bra att skotta taket av flera anledningar. Dels för att det finns mindre snö som kan bli till stora istappar samt att det minskar risken för att tyngden på taket blir stor och att taket då trillar in. Behöver du hjälp med takskottning? Tveka då inte att höra av dig till oss.