Asbestinventering

Kunskapen om var asbest kan finnas är ofta bristfällig. Vid en asbestinventering kontrollerar man förekomsten av asbest genom besiktning och eventuell provtagning vid misstanke.

Som fastighetsägare är det viktigt att kunna informera hyresgäster, köpare och andra intressenter om skicket för fastigheten ur miljöperspektiv. Det kan även vara värdefullt med ett kvalificerat underlag inför en renovering eller rivning.

Inom vissa områden finns speciella krav från samhället på asbestanalys och dokumentation av asbest.

Miramix utför asbestinventering med ordentligt dokumentation över resultatet.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering och asbestanalys i Stockholm

 

Nyhetsarkiv