Rivning och stambyte

Miramix ska utföra rivnig och stambyte av en kontorsfastighet i Västberga som är 6 våningar hög.