Säker asbestsanering kräver avskärmning och rätt skyltning!

Säker asbestsanering handlar inte bara om de som arbetar med saneringen, också de som finns i närområdet är utsatta för risk.

Trots att asbest är totalförbjudet sedan 1982 finns det fortfarande kvar i mängder av byggnader. De som jobbar med asbestsanering ett farligt och utmanande jobb när de tar hand om det. Utsätts man för asbestdamm kan få cancer av det, i vissa fall långt senare. Nästan tre gånger fler dör varje år av asbestcancer än i olyckor på jobbet.

För de flesta renoveringsprojekt i fastigheter byggda runt 1930 – 1980 gör man en materialinventering och tar prover för att ta reda på var det finns asbest. Vissa förekomster som tex eternittak eller eternitfasader är enkla att identifiera, men det dyker ständigt upp nya frågetecken på olika material vilket kräver ett högt säkerhetstänkande. Tex för några år sedan uppmärksammades att asbest kan förekomma i fönsterkitt.

Det är viktigt att skylta och avskärma när Asbestsanering pågår
Felaktigt kan man ibland tänka att det bara skapar oro om man skyltar och gör anordningar för att varna när asbestsanering pågår. Ibland har det hänt att verksamhetsansvariga inte vill att vi ska sätta upp skyltar om att det pågår asbestsanering, då får vi hjälpa dem att se allvaret och vikten av att jobba säkert.

Att arbeta med sanering ställer stora krav på rätt utrustning och kräver en förhöjd skyddsnivå på arbetsmiljön. Innan man går in i saneringszonen går man igenom en sluss där man byter om till skyddskläder och tar på sig det tryckluftsmatade andningsskyddet därefter kommer man in i Saneringszonen som ska vara tillsluten och ha undertryck. Innan asbestmaterialet tas bort måste sanerarna klä in och skydda övriga ytor i lokalen med plast för att asbestdammet inte ska sprida sig.

Ta en kontakt så berättar vi mer om säker hantering av asbest i Stockholm
Vi jobbar med en pågående kompetensutveckling och är licensierade för asbestsanering. Ta en kontakt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa med hantering av asbest i Stockholmsregionen. Vi bokar gärna in besök för att komma och göra en analys så kan vi lämna offert på kostnaden för att sanera.

Nyhetsarkiv