Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Miramix ska vara kundernas självklara förstahandsval av entreprenör. Ambitionen är att skapa ett förtroende samt uppfylla kundernas krav och förväntningar. Vi strävar efter att leverera marknadens bästa kvalitet på våra tjänster och produkter.

Offertförfrågan

Detta åstadkommer vi genom att:

  • ha en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden
  • ha en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer
  • ha bra utrustning samt välutbildad och motiverad personal som utför arbetet på bästa möjliga sätt redan från början
  • tillgodose kundens krav och förväntningar i varje projekt
  • arbeta aktivt och kontinuerligt med kvalitetsförbättringar
  • ta hänsyn till de krav som samhället ställer på oss i form av lagar och regelsystem

Det är Miramix samtliga medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy och sträva efter ständig utveckling i syfte att bevara och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag.