Asbestsanering av eternitfasad i Bromma

  • asbestanalys och asbestsanera
  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • byggställning runt fastighet
  • avspärrning
  • asbest
Miramix sanerar 250m2 eternitfasad.

Nu har vi utfört asbetssanering av en eternitfasad i Bromma Stockholm.

Eternit innehåller Asbest som är ett förbjudet material

De flesta känner igen eternit, som är en cementbaserad asbestprodukt som finns i många äldre fastigheter, t.ex. eternitplattor och eternittak. Eternitplattan består av en massa som i sin tur består av tio procent asbest i vatten och 90 procent cement.

Vid saneringen, eller rivningen, av asbesthaltigt material såsom eternit så sprids asbestfibrer i luften. Dessa fibrer är farliga att andas in och det är därför som asbest inte längre används och det krävs särskilda kunskaper för att sanera material som innehåller asbest. 

Vi arbetar med höga krav på arbetsmiljön när vi tar hand om eternit

Som ses på bilderna så har vi skyddsdräkter och byggavfallet går på deponi i väl förslutna containers för att inte någon oavsiktligt ska exponeras för de farliga asbestfibrerna.

Säg till om du också behöver hjälp med sanering av eternitfasad eller eternittak

Miramix hjälper gärna dig som fastighetsägare med eternitsanering så som sanering av eternittak eller eternitplattor. Läs mer om våra tjänster på asbeststsanering av eternit i Stockholmsregionen.