Sanering av eternitfasad i Bromma

  • sanering i villa
  • sanering av villa
  • sanering av fasad
  • asbestsanering fasad
Vi utför flera olika typer av rivningar och saneringar. När det kommer till rivningar av material som innehåller asbest är det särskilt viktigt att saneringarna går till på rätt sätt. Ett av våra projekt var en sanering av en eternitfasad på ett hus i Bromma.

Asbesthaltig eternit som innebär risker

Eternit är en asbestprodukt som slutade användas 1982 då den är cancerframkallande. Eterniten användes längre tillbaka i tiden ofta till fasader och takplattor eftersom den har ett flertal positiva egenskaper. Asbesthaltigt material som eternit är bland annat tåligt mot väder och vind med både varma och kalla temperaturer.

När man river eternit eller andra asbestprodukter frigörs fibertrådar som är hälsofarliga, därför är det mycket viktigt att den hanteras på rätt sätt vid saneringar. De små asbestfibrerna kan följa med ned i lungorna vid inandningen och ställa till med problem och leda till skador och sjukdomar. I värsta fall kan den som utsätts för asbest under en längre period få en viss typ av cancer.

Eftersom att det finns sådana stora risker med att hantera asbest är det viktigt att man har skyddsutrustning vid en sanering. Det är även viktigt att eterniten hanteras på rätt sätt så att riskerna minskas. Bland annat handlar det om att avfallet efter en asbestsanering ska tas om hand på ett sätt som är så skonsamt som möjligt och innebär så liten risk som möjligt.

Sanering av eternitfasad

För att få sanera asbesthaltigt material krävs det för företag ett tillstånd från Arbetsmiljöverket, vilket vi på Miramix har. Vid asbestsaneringen i Bromma utförde vi alltså en sanering av ett tvåvåningshus där en hel fasad var klädd med eternitplattorna som var så vanliga att klä in hus med längre tillbaka i tiden. Se gärna bilderna från projektet och läs mer om våra tjänster inom asbestsanering här.