Asbestsanering av eternitfasad på ett hus i lilla Essinge.

  • sanering i villa
  • container och en bil från Miramix
  • asbestsanering fasad
  • asbestsanering fasad
  • asbestavfall
  • asbestsanering
Det finns en rad olika typer av material och produkter som tidigare tillverkades med asbest som innehåll.

Gemensamt för allt material är att det uppstår risker när materialet går sönder och att det därför krävs en viss typ av kunskap för att sanera materialet. Vid en av våra senaste asbestsaneringar fick vi i uppdrag att sanera en eternitfasad i samband med ombyggnation.

Risker vid sanering av asbest och eternit

Eternit är en cementbaserad asbestprodukt som finns i många äldre fastigheter. Asbest användes länge i allt från material till tak och fasader till isolering av ventilationsrör. När det på 80-talet upptäcktes att asbest kan vara hälsofarligt och leda till cancer blev det inte längre tillåtet att använda ämnet. Anledningen till farorna med asbesten är att den ger ifrån sig fibrer som följer med luften ned i lungorna där de ställer till med skada.

Så länge som asbestmaterial, som eternitplattor, är hela finns det inga faror men när en sanering ska göras innebär det att materialet går sönder och farorna uppstår. Därför finns det bestämmelser kring hur en sanering ska göras för att den ska vara säker. När man river asbest är det bland annat viktigt att man är noggrann och har rätt skyddsutrustning. Vi har kunskaperna inom att sanera asbest på ett sätt som är säkert och minskar spridningen av fibrerna.

Sanering av eternitfasad i Stockholm

Det finns alltså olika typer av material som kan innehålla asbest och om man har ett hus som är byggt före 80-talet kan det vara bra att veta att det kan finnas asbesthaltigt material av något slag i huset. På just denna fastighet, när vi sanerade i lilla Essinge, rörde det sig om en eternitfasad. Se gärna bilderna från asbestsaneringen.

Läs mer om vår sanering och rivning av eternit här