Asbestsanering av eternittak i Vendelsö

  • Sanering Stockholm
  • Miramix Sanering Stockholm
  • asbestsanering
Det finns en del saneringstyper som kräver särskilt kompetens och fokus på säkerheten. En sådan sanering är en asbestsanering. Vid ett av våra uppdrag asbestsanerade vi ett 160 kvadratmeter stort eternittak i Vendelsö i Stockholm.

Särskild kunskap behövs vid asbestsanering

Asbest hittas i många typer av material och vid en rivning av material som innehåller asbest krävs särskild kunskap. Bland annat har asbest alltså tillbaka i tiden använts som takmaterial i form av eternittak. Anledningen till att det har använts i takmaterial och många andra typer av material är att asbesten har positiva egenskaper. Bland annat så är asbest slittåligt.

Vid en asbestsanering, som exempelvis den som vi utförde av eternittaket i Vendelsö, så krävs det att man använder rätt typ av skyddsutrustning som skyddsoveraller och annan utrustning. Sedan krävs även att det material som innehåller asbesten tas om hand på rätt sätt i samband med rivningen. Detta för att minska riskerna att asbesten sprids.

Asbest innehåller skadliga fibrer som kan följa med ner i lungorna med luften i samband med att asbestmaterialet går sönder, som vid ett byte av ett tak där eternitplattorna rivs ned. Det är av den anledningen som särskild kompetens krävs vid en asbestsanering.

Asbestsanering och asbestanalys 

Som privatperson är det tillåtet att sanera asbest själv, men i och med att det finns risker med hanteringen kan det vara en bra idé att ta hjälp om man inte själv behärskar en asbestsanering. Miramix sanerar material som innehåller asbest runt om i Stockholm och kan även hjälpa dig med asbestanalyser av material som man misstänker innehåller asbest.

Läs mer om asbestanalys i Stockholm. Se även gärna hur det kan se ut vid en asbestsanering på bilderna från asbestsaneringen som vi utförde på det 160 kvadratmeter stora eternittaket i Vendelsö.