Asbestsanering av fönsterfog och eternit på 8-våningshus

  • asbestsanera fönsterfog
  • sanera asbest från fönster
  • asbestsanering fönster
  • sanera asbest på höghus
  • sanering av fönster
Miramix är licensierade för asbestsanering och erbjuder omfattande tjänster inom asbestsanering av fönster i Stockholmsområdet. Ett av våra senaste projekt involverade asbestsanering av fönsterfog och balkongbröstningar med eternit på ett åtta våningar högt bostadshus i Stockholm.

Asbestsaneringar av skilda material

Asbest användes längre tillbaka i tiden i många typer av material på grund av sina positiva kvaliteter. Asbesthaltigt material är både slittåligt och tåligt mot exempelvis värme. Några exempel på sådant som tidigare producerades med asbest är isoleringsskivor, färg, plast, klinker, fix- och fogmassa, lim tillgolvmattor och annat. Vid sanering, eller rivningen, av asbesthaltigt material så sprids asbestfibrer i luften. Dessa fibrer är farliga att andas in och det är därför som asbest inte längre används och det krävs särskilda kunskaper för att sanera material som innehåller asbest.

Vi på Miramix har licens för asbestsanering och asbestsanering och utför asbestsaneringar av olika slag runt om i Stockholmsområdet. Vid projektet med asbestsaneringen på åttavåningshuset i Stockholm gällde det alltså sanering av asbesthaltig fönsterfog samt av bröstningar på balkonger som innehöll eternit.

Asbestsanering av fönster

Under projektet isolerade vi arbetsområdet för att minimera spridning av asbestfibrer. Våra experter använde personlig skyddsutrustning och följde alla säkerhetsföreskrifter. Asbesthaltiga material avlägsnades noggrant, placerades i lufttäta behållare och transporterades till godkända deponeringsplatser.

Se gärna bilderna samt videon från asbestsaneringen i höghuset i Stockholm här intill för att se exempel på hur det går till vid en sanering av material som innehåller asbest.

Läs också gärna mer om våra tjänster inom asbestsanering i Stockholm samt mer om asbest i vår kunskapsbank om asbest.