Asbestsanering av fönsterfog och eternit på 8-våningshus

  • asbestsanera fönsterfog
  • sanera asbest från fönster
  • asbestsanering fönster
  • sanera asbest på höghus
  • sanering av fönster
Det finns hantverksarbeten som kräver särskild försiktighet och kompetens för att de ska vara säkra att utföra. Ett exempel är asbestsaneringar, där vi har den rätta kompetensen. Vid ett av våra uppdrag asbestsanerade vi fönsterfog i alla fönster samt eternit i bröstningar på balkongerna i ett åttavåningshus.

Asbestsaneringar av skilda material

Asbest användes längre tillbaka i tiden i många typer av material på grund av sina positiva kvaliteter. Asbesthaltigt material är både slittåligt och tåligt mot exempelvis värme. Några exempel på sådant som tidigare producerades med asbest är isoleringsskivor, färg, plast, klinker, fix- och fogmassa, lim tillgolvmattor och annat.

Vid saneringen, eller rivningen, av asbesthaltigt material så sprids asbestfibrer i luften. Dessa fibrer är farliga att andas in och det är därför som asbest inte längre används och det krävs särskilda kunskaper för att sanera material som innehåller asbest.

Vi på Miramix har licens för asbestsanering och asbestsanering och utför asbestsaneringar av olika slag runt om i Stockholmsområdet. Vid projektet med asbestsaneringen på åttavåningshuset i Stockholm gällde det alltså sanering av asbesthaltig fönsterfog samt av bröstningar på balkonger som innehöll eternit.

Asbestsanering runt om i Stockholm

Några andra exempel på asbestsaneringar som vi utför i Stockholmsområdet är exempelvis rivning av sådant som brandskydd i tak och väggar samt sanering och rivning av asbesttak. Vi hjälper också till med en första inventering av material som man misstänker kan innehålla asbest samt asbestsanalyser innan det blir aktuellt med en asbestsanering.

Se gärna bilderna samt videon från asbestsaneringen i höghuset i Stockholm här intill för att se exempel på hur det går till vid en sanering av material som innehåller asbest.

Läs också gärna mer om våra tjänster inom asbestsanering i Stockholm samt mer om asbest i vår kunskapsbank om asbest.