Asbestsanering av rörinstallationer i kulvert

  • rör
Miramix asbestsanerar rörinstallationer på en skola i Sundbyberg. Totala längden på sanerade rör är 560lpm (löpmeter).

Vi på Miramix arbetar alltid med säkerheten i fokus för både vår personal och personer som vistas i kringliggande lokaler. Vi har full behörighet för att sanera asbest, vi har lång erfarenhet av sanering och rivning av asbets i olika byggnadsmaterial.