Sanering av asbest i rörinstallationer

  • asbestsanering
Vi gör olika typer av saneringar runt om i Stockholm med omnejd. I februari fick vi i uppdrag att sanera rörinstallationer i en källare på Södermalm.

Det handlade om en speciell typ av sanering, nämligen asbestsanering.

Säkerheten framför allt vid en asbestsanering

Asbest är ett ämne bestående av olika mineraler som hittas ute i naturen. Asbesten har länge använts i olika typer av material med anledning av ett flertal positiva effekter. Asbesten är bland annat bra på att isolera mot både värme och kyla och den hittas därför många gånger i isolering och i rör och sådant var alltså även fallet vid denna sanering.

När vi sanerade rören i källaren på Södermalm använde vi glovebags som är en speciellt utformad påse som bland annat används vid asbestsanering. Vi hade även som alltid rätt typ av säkerhetsutrustning. När man sanerar asbest krävs en stor försiktighet då hälsoriskerna är stora.

Vid sanering av asbest finns det en risk att ämnet sprids med luften och att man andas in skadliga asbestfibrer. I och med att det finns risker är vi alltid noga med säkerheten och sätter den främst. Att andas in asbesten kan leda till ett flertal olika typer av problem med luftvägarna och bland annat öka risken för viss typ av cancer.

Ytterligare en byggnad fick vår hjälp

I speciellt lite äldre byggnader är det vanligt att asbest har använts i allt från takplattor och golv till olika typer av rör. Även fast ämnet kan vara skadligt finns det därför kvar i många byggnader av olika slag runt om i landet.

Arbetet i källaren på Södermalm utfördes noggrant som alltid och vi är glada att vi fått möjligheten att hjälpa ytterligare en fastighet från det extremt skadliga ämnet asbest genom att göra en sanering. Läs mer om asbestsanering här.