Asbestsanering av rörisolering i kyrka i Vasastan

 • asbestsanering
 • asbestsanering rör
 • avspärrning asbest
 • sanering av rör i tak
 • asbestsanering
 • sanering
 • sanering rör
 • asbestskylt på dörr
 • asbest i rör
 • asbestavfall
 • rör på vägg
 • rör i tak
 • asbest i rör
Att riva och sanera material som innehåller asbest kräver en särskild kunskap. Vi på Miramix har kunskapen på området och sanerar asbest runt om i Stockholmsområdet. Vid ett av våra uppdrag sanerade vi isolering som innehöll asbest i en kyrka i Vasastan. Den totala längden av sanerat rör var cirka cirka 1000 lpm med olika diameter på rören.

Säkerhetsfokus viktigt vid sanering av asbest

Asbest användes förr i tiden i många typer av material när man byggde hus och fastigheter. Anledningen var att asbesten bland annat gav materialen en hållfasthet och slitbarhet. Med tiden upptäcktes sedan att asbest kan innebära stora risker för hälsan. När man river material som innehåller asbest, eller när det går sönder, sprids asbestfibrer som exempelvis kan orsaka lungcancer.

Eftersom att det finns risker med att hantera asbest krävs rätt kunskaper när man ska sanera material som innehåller asbest. För företag krävs att man har tillstånd att sanera asbest. Som privatperson får man sanera asbest själv, men i och med att kunskaper behövs för att veta hur en sanering utförs så att riskerna med asbestfibrerna minimeras kan det vara klokt att ta hjälp om man själv inte känner sig säker på området.

Asbest kan finnas i många typer av material med allt från tak- och fasadmaterial till golvmattor och isolering. Vid uppdraget i Vasastan gällde det alltså just isolering i anslutning till dragna rör.

Miramix utför asbestsanering 

Se gärna hur en asbestsanering går till i bilderna från uppdraget i kyrkan i Vasastan här intill och hör av dig för att veta mer om asbestsanering samt för att boka in din hjälp med sanering av asbest i Stockholm. Läs också mer här på vår hemsida om våra tjänster inom asbestsanering i Stockholm.