Asbestsanering av sprutasbest

  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • rivning
  • rivning betong
  • asbestsanering
  • sanering av asbest
  • asbestsanering
Asbest har längre tillbaka i tiden använts till en rad olika typer av byggnadsmaterial. På grund av de risker som finns med asbesten krävs särskild kunskap kring hur det ska gå till när den här typen av material saneras.

Vid ett av våra uppdrag sanerade vi sprutasbest på stålbalkar i samband med en ombyggnation.

Flera risker med asbesthantering

Asbest har tidigare haft många användningsområden eftersom det finns flera positiva egenskaper hos ämnet. Asbesten är bland annat tålig mot värme och kyla samt slittålig. Några exempel på material som har tillverkats med asbest är isolering, färg, tak- och golvmaterial, lim, fogmassa, kakel och klinker och så vidare. Vid just det här uppdraget handlade det alltså om sprutasbest på stålbalkar.

Anledningen att det finns risker med att sanera asbest är att skadliga asbestfibrer släpps ut i luften när man utför saneringen eller när material som innehåller asbest går sönder. Att andas in dessa fibrer kan påverka hälsan på flera sätt.

I samband med en sanering krävs det, med tanke på riskerna, att arbetet utförs på rätt sätt. Om man som företag ska sanera asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket som säkerställer att den rätta kompetensen finns hos företaget.

När asbesten saneras krävs bland annat att utrymmet för saneringen spärras av samt att avfallet tas om hand på rätt sätt, vilket syns på bilderna från projektet. Det krävs även att de som utför asbestsaneringen har rätt typ av skyddskläder med skyddsoverall och skyddsmask.

Asbestprovtagning och asbestsanering i Stockholm

Vid misstanke om att asbest finns i en byggnad kan det vara bra att höra av sig till en professionell firma för en asbestprovtagning och sedan eventuellt en asbestsanering.

Vi utför asbestprovtagningar och asbestsaneringar runt om i Stockholmsområdet.

Se gärna bilderna från projektet där vi sanerade sprutasbest ovan.