Asbestsanering Frövigatan

  • rör
Asbestsanering av rörinstallationer i samband med stambyte.

I samband med stambyte i fastigheten upptäckte man asbest. På beställning av byggföretaget fick Miramix asbestsanera rörinstallationerna i hela källaren.

Förr användes ofta asbest vid isolering av rör och ledningar, sedan 80-talet är asbest i alla sina former förbjudet att använda på grund de farliga hälsoeffekterna. Material där asbest förekommer dammar normalt inte nämnvärt förutom vid rivning, slipning eller borrning och liknande ingrepp då fibrerna kan frigöras. Därför är det viktigt att rivning av asbest sker på ett korrekt och säkert sätt. Miramix har full behörighet att utföra asbestsaneringar.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering och inventering.