Asbestsanering på Östermalm

  • Asbestsanering Östermalm
  • Asbestsanering Östermalm
  • Asbestsanering Östermalm
  • Sanering
  • Sanering Östermalm
  • Asbestsanering Östermalm
Miramix sanerar asbestisolering i källare samt lagar skadade rör.

I somras utförde vi ett arbete på Östermalm där uppdraget gick ut på att sanera isolering i en källare där asbestprov visat på förekomst av asbest. I arbetet ingick även att laga skadade rör i källaren som med åren slitits och blivit spruckna.

Vem får sanera asbest?

Det finns inga lagkrav på att bara yrkesmässiga personer får sanera fritt från asbest. Med det sagt så kan även privatpersoner utföra arbetet om den själv är ägare till fastigheten.  Dock finns det risker under en asbestsanering. Under inandning kan de små asbest fibrerna skada lungvävnaden och orsaka lungsjukdomar som exempelvis lungcancer. 

Vi på Miramix har lång erfarenhet av att arbeta med asbestsanering. Vår rekommendation är att följa riktlinjerna och anlita ett företag som följer Arbetsmiljöverkets regler om hur en asbest sanering skall genomföras. 

Varför är asbestfibrerna farliga?

Det beror på fibrernas utformning. När man kollar på fibrerna genom mikroskop kan man se att de är utformade som små vassa nålar. När en person andas in asbestfibrerna tar de sig genom luftvägarna och ner till organen. I organen tränger sig fibrerna ner i vävnaden och en vävnadsreaktion kan uppstå. Symtom som hosta och andnöd kan uppkomma och med tiden finns risk att vävnaden breder ut sig , som senare i livet kan ge upphov till antal farliga lungsjukdomar, b.la lungcancer.

Hur länge stannar asbest i luften?

Det går inte exakt att säga hur länge asbest fibrerna tenderar att sväva i luften. Men vad man vet är att på grund av dess tyngdlöshet kan fibrerna bli svävandes kvar i luften under en mycket lång tid. Detta resulterar i att personer som vistas i närheten riskerar att under en lång tid andas in fibrerna.

Läs mer om vår tjänst asbest och sanering