Asbestsanering på Östermalm

  • Asbestsanering Östermalm
  • Asbestsanering Östermalm
  • Asbestsanering Östermalm
  • Sanering
  • Sanering Östermalm
  • Asbestsanering Östermalm
Miramix sanerar asbestisolering i källare samt lagar skadade rör.

Under sommaren genomförde vi ett projekt på Östermalm som innebar sanering av isolering i en källare där ett tidigare asbestprov visat positivt resultat. Utöver saneringen inkluderade arbetet även reparation av skadade rör i källaren som med tiden hade blivit slitna och spruckna.

Vem får sanera asbest?

Det finns inga lagkrav på att bara yrkesmässiga personer får sanera fritt från asbest. Med det sagt så kan även privatpersoner utföra arbetet om den själv är ägare till fastigheten.  Dock finns det risker under en asbestsanering. Under inandning kan de små asbest fibrerna skada lungvävnaden och orsaka lungsjukdomar som exempelvis lungcancer. 

Vi på Miramix har lång erfarenhet av att arbeta med asbestsanering. Vår rekommendation är att följa riktlinjerna och anlita ett företag som följer Arbetsmiljöverkets regler om hur en asbest sanering skall genomföras. 

Varför är asbestfibrerna farliga?

Det beror på fibrernas utformning. När man kollar på fibrerna genom mikroskop kan man se att de är utformade som små vassa nålar. När en person andas in asbestfibrerna tar de sig genom luftvägarna och ner till organen. I organen tränger sig fibrerna ner i vävnaden och en vävnadsreaktion kan uppstå. Symtom som hosta och andnöd kan uppkomma och med tiden finns risk att vävnaden breder ut sig , som senare i livet kan ge upphov till antal farliga lungsjukdomar, b.la lungcancer.

Asbestsanering Östermalm

Behöver du professionell asbestsanering på Östermalm? Vi på Miramix erbjuder säkra och effektiva lösningar för att sanera asbest i fastigheter på Östermalm och runt om i Stockholm. Kontakta oss idag för mer information och för att boka en konsultation. Din hälsa och säkerhet är vår främsta prioritet.