2020-04-27

Asbestsanering i Sankt Johannes kyrka

Miramix sanerar asbest i Sankt Johannes kyrkans organ.

Projektarkiv