Asbestsanering i Sankt Johannes kyrka

  • asbestanalys och asbestsanera
  • asbestanlys och asbestsanering
  • asbestsanering
  • sanering av asbest
  • asbest och sanering
  • kyrka
  • asbestmaterial i säckar
  • asbestmaterial i säckar
  • miramix arbetsbil
Miramix sanerar asbest i Sankt Johannes kyrkans organ.

En av våra våra största tjänster är asbestsanering och just nu har vi utfört asbestsanering av Sankt Johannes kyrka.

Sanering av asbest i krävande miljöer

Asbestsanering är miljöfarligt eftersom asbesten är mycket farlig att inandas, den har varit förbjuden i Sverige sedan 1982. Som ses på bilderna så har vi skyddsdräkter och byggavfallet går på deponi i väl förslutna säckar för att inte någon oavsiktligt ska exponeras för de farliga asbestfibrerna. 

För detta projekt inomhus har vi också satt upp skydd så inte omgivande miljöer ska skadas eller påverkas av saneringen. Oftast jobbar vi även med någon sorts luftsluss och undertryck mot omgivande lokaler så inte fibrer ska spridas. 

Asbestsanering är reglerad av Arbetsmiljöverket och vi söker tillstånd för de projekt med asbestsanering vi utför. 

Ta en kontakt om behöver hjälp.

Vi hjälper också till med en första inventering av material som man misstänker kan innehålla asbest samt asbestsanalyser innan det blir aktuellt med en asbestsanering. 

Miramix hjälper gärna dig som fastighetsägare med asbestsanering. Läs mer om våra tjänster för asbestsanering i Stockholmsregionen.