Asbestsanering i skola i Sollentuna

  • Asbestsanering
  • Sanering ventilation
  • Asbesti kakelfix
  • Asbest i rörisolering
  • rör
Miramix utför asbestsanering av ventilationsanläggning, rörisolering samt fix och fog.

Saneringen utförs på alla våningar av byggnaden. För att saneringen ska gå effektivt och avslutas i tid fördelas arbetet i flera etapper så att alla hanverkargrupper kan påbörja sitt arbete i rätt tid.

Förr användes asbest i många byggnadsmaterial men sedan hälsofarorna blev kända har man förbjudit användandet. Asbest finns dock kvar i många fastigheter som byggdes eller renoverades under den tid då det fortfarande var tillåtet att använda asbest. Ofta återfinns materialet i isolering, lim samt fix och fog. Vid rivning av asbest frigörs partiklar i luften som är mycket skadliga vid inandning och kan leda till en rad allvarliga och obotliga sjukdomar.

Läs mer om asbestsanering.

För att riva asbest på ett säkert sätt behövs kunskap och utrustning. Miramix har lång erfarenhet av rivning och sanering av asbests i olika byggnadsmaterial. Vi arbetar alltid med säkerheten i fokus både för vår personal och personer som vistas i kringliggande lokaler. Miramix har full behörighet för att sanera asbest.