Asbestsanering industri Asbest Säker asbestsanering Asbestsanering Asbest i rörisolering Asbestsanering i industrilokal
Asbestsanering industri Asbest Säker asbestsanering Asbestsanering Asbest i rörisolering Asbestsanering i industrilokal

2015-02-16

Asbestsanering industrilokal

Asbestsanering av rörinstallationer i industrilokal

Miramix sanerar asbest i 35 rörböjar, raka rör samt T-kors.
Vid asbestsanering av rör använder man alltid Glove Bags och dammsugare med p3 partikelfilter.

Projektarkiv