Asbestsanering industrilokal

  • Asbestsanering industri
  • Asbest
  • Säker asbestsanering
  • Asbestsanering
  • Asbest i rörisolering
  • Asbestsanering i industrilokal
  • stora rör
Asbestsanering av rörinstallationer i industrilokal

Miramix sanerar asbest i 35 rörböjar, raka rör samt T-kors.
Vid asbestsanering av rör använder man alltid Glove Bags och dammsugare med p3 partikelfilter.